LF Skåne service & sanering

Grafisk formgivning och illustration

Länsförsäkringar Skånes dotterbolag inom service och sanering erbjuder skadedjurshantering till både privat- och lantbrukskunder.

Sedan deras start 2020 har vi hjälpt till att ta fram bland annat utbildningsmaterial, varningsdekaler, infoblad, checklistor, block och skadedjurshandbok… och en massa illustrationer!

Tjänster

  • Grafisk formgivning
  • Illustration
  • Print

Kund

  • LF Skåne service & sanering