LF Skåne

Återbäring 2023

LF Skåne är ett kundägt bolag som under hösten 2023 delade ut 400 miljoner kronor i återbäring. När företaget har gått bra så ger de tillbaka en del av vinsten till sina delägare – det vill säga kunderna.

Deras kampanj syntes på stortavlor i flertal skånska städer, vid flygplatsen Malmö Airport, på reklamväxlare på idrottsarenor och inte minst på breven som alla kunder fick. Hurra!

lansforsakringar.se/skane

Tjänster

  • Print
  • Layout
  • Illustrationer
  • Film

Kund

  • LF Skåne