Sprinklerfrämjandet

Animerad film och print

Sprinklerfrämjandet är en ideell organisation dedikerad till att öka medvetenheten om och främja användningen av sprinklersystem för brandsäkerhet. Med sitt fokus på att rädda liv, egendom och ekonomiska värden spelar Sprinklerfrämjandet en viktig roll i att skapa ett säkrare och tryggare samhälle.

I samarbete med Km2 har vi tagit fram en animerad informationsfilm och en folder som belyser fördelarna med sprinklersystem.

sprinklerframjandet.se

Tjänster

  • Animation
  • Copywriting
  • Print

Kund

  • Sprinklerfrämjandet