Sydrev Revision & Redovisning

Grafisk profil, webbplats och texter

Sydrev är en fullservicebyrå med fokus på små och medelstora företag i sydöstra Skåne. Vårt samarbete sträcker sig tillbaka mer än tio år då Sydrev fungerat som vår revisor och vi med jämna mellanrum har uppdaterat och putsat på deras profil. För ett tag sedan fick vi i uppdrag att se över deras webbplats; vi skulle modernisera layouten och med både text och grafik tydliggöra Sydrevs erbjudande.

Sydrev var även i behov av en enkel och överskådlig grafisk manual som blev ett utmärkt exempel på att en sådan inte alltid behöver bli tjock som en bibel. Ibland räcker det att visa primär och sekundär logotyp, ta upp de viktigaste riktlinjerna samt lista färger och typsnitt. Det är de grundläggande delarna för en konsekvent profil – och ett starkare varumärke.

sydrev.se

Tjänster

  • Copywriting
  • Profilering
  • Webbdesign
  • Wordpress

Kund

  • Sydrev Revision & Redovisning